صبح روز عاشورای سال جاری به اتفاق آقای سید محسن نظام خیرآبادی از آرامستان قدیم خیرآباد به سوی آرامستان جدید در حرکت بودیم و در بین راه در خصوص بهینه سازی سایت صحبت می کردیم. یکی از پیشنهادات ایشان درج لیست اسامی روحانیون،معلمان، پزشکان ، کارمندان و … خیرآبادی در سایت بود . وقتی به آرامستان رسیدیم در ابتدای آرامستان مرحوم حجت الاسلام سید ابراهیم باقری را دیدیم که در حال سوار شدن به ماشین خود بودند.محسن آقا به من گفت بیا از حاج آقا شروع کنیم و از ایشان تقاضای عکس نمود و من گفتم که لازم نیست ،دوربین به همراه دارم و از ایشان عکس گرفتم در حالی که هیچ یک از ما نمی دانستیم عمر ایشان یک هفته دیگر بیشتر به دنیا نیست.

رسم روزگار این است و ما را ان چنان به خود مشغول ساخته است که از فردای خود نیز بی خبر هستیم

مرحوم باقری اولین نفری بود که اعلام آمادگی برای همکاری با ما را کرد تا نامشان به عنوان یکی از روحانیون روستا ثبت شود ولی متاسفانه واژه مرحوم به اول اسمشان اضافه شدحیف دیدم قسمت هایی از شعر شیخ اجل سعدی شیراز را نگذارم …..

دنیا آن قدر ندارد که بر او رشک برند    

یا وجود و عدمش را غم بیهوده خورند

این سراییست که البتّه خلل خواهد کرد     

خنک آن قوم که در بند سرای دگرند

ای که بر پشت زمینی همه وقت آن تو نیست   

دیگران در شکم مادر و پشت پدرند

گوسفندی برد این گرگ مزوّر هر روز  

گوسفندان دگر خیره درو مینگرند

 کاشکی قیمت انفاس بدانندی خلق  

 تا دمی چند که مانده است  غنیمت شمرند

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز  

مرده آنست که نامش به نکوئی نبرند

حجه الاسلام سیدابراهیم باقری عاشورای سال 92 مزارشهدا خیراباد

حجه الاسلام سیدابراهیم باقری
عاشورای سال ۹۲ مزارشهدا خیراباد

ان شا ا… حضرت اباعبدالله بر سفره خود میهمانش گرداند نثار روح مطهرش فاتحه و الصلوات